top of page
Møllehøjskolen

Møllehøjskolen er beliggende i Bruunshåb og modtager elever fra byområderne Arnbjerg, Bruunshåb, Rindsholm, Sønder Rind, Tapdrup og Vinkel samt oplandet mellem disse byer. Skolen har ca. 300 elever fra 0. til og med 6. årgang. På Møllehøjskolen er der fritidstilbud til alle elever i form af SFO (0.-3. årgang) og klub (4.-6. årgang). I 2017 blev en helt ny indskolingsfløj indviet samtidig med, at nye lokaler til madkundskab og billedkundskab også blev taget i brug. Der er således rigtig gode faciliteter på og omkring Møllehøjskolen, og dagligt benyttes skolens og Bruunshåbs dejlige naturområder flittigt i undervisningen samt i SFO- og klubtiden.

Skolen dyrker årgangstænkning både fagligt og socialt, hvilket betyder, at de enkelte årgange har fælles undervisningslokaler og fælles personalegruppe, ligesom der lægges op til at sociale aktiviteter afholdes for hele årgangen samlet. En årgang har typisk 35-45 elever og undervises i 2 eller flere grupper afhængigt af den enkelte undervisningssituation. Der er typisk 4-5 pædagoger og lærere tilknyttet teamet omkring den enkelte årgang, og undervisningen tilrettelægges således i et tæt samarbejde med fritidstilbuddet.

Skolen har fokus på, at børnene bliver så fagligt dygtige som muligt samtidig med, at de stimuleres og trænes i at fungere i et fællesskab samt at udvise tolerance overfor hinanden. Det udmøntes bl.a. igennem skolens husråd, som består af elever fra hver årgang. Elevrepræsentanterne i husrådet mødes hver uge, og er med til at beslutte alle relevante små og store tiltag og spilleregler på Møllehøjskolen.

 

Skolen kendetegnes bl.a. ved:

  • Høj faglighed med en personalegruppe som løbende videreuddannes

  • Trivsel og læring går hånd i hånd

  • SFO og klub på skolen, som bl.a. dyrker udeliv og dyrehold

  • Én samarbejdende personalegruppe bestående af pædagoger og lærere

  • Fælles morgensamling for alle elever hver morgen i Møllehøjhallen

  • Husråd med demokrati i børnehøjde

  • Stærk forældreopbakning

  • Små og store tager sig af hinden - f.eks. hjælper 6. årgang 0. årgang gennem første skoleår

  • Moderne lokaler indrettet efter nye pædagogiske principper

  • Alle kender hinanden og tager sig af hinanden uanset om man er barn eller voksen

 

Kom gerne en tur forbi Møllehøjskolen, hvis du vil vide mere eller se ind på vores hjemmeside https://moe-viborgskoler.aula.dk/

bottom of page