Borgerforeningen

Borgerforeningen blev startet af en flok fremsynede mennesker i 1946, så foreningen har snart 75 års jubilæum, og året efter har Bruunshåb som by 200 års jubilæum. Foreningen har helt frem til i dag været dynamo for hele områdets liv og udvikling.

 

Bruunshåb by har i dag ca. 800 indbyggere og er i kommuneplanen udnævnt til serviceområde for syd/østområdet. Det vil sige, at  kommunen forudsætter en stadig udvikling af hele lokalområdet.

 

Området Bruunshåb/Arnbjerg udgør med sine rige naturmæssige omgivelser i Viborg Naturpark og et velorganiseret forenings- og lokalliv en attraktiv bosætningsmulighed for alle aldre.


Bruunshåb Borgerforening har altid haft to ben: Varetagelse af alle borgere i områdets interesse i bredest mulig forstand bl.a. overfor myndighederne, når fælles opgaver skal tilgodeses eller løses. Det andet ben er det sociale og kulturelle.

 

Af praktiske og politiske opgaver foreninger i fællesskab har løst gennem årene kan nævnes gadebelysning, cykelstier, trafiksikkerhed, lys på skolevej/cykelsti, etablering af børnehave, etablering af kultur og fritidshal, forsamlingshus, multihus, multibane, bevarelse og udvidelse af skolen m.v. Vi har et meget tæt og konstruktivt samarbejde med områdets øvrige foreninger og institutioner.


På det sociale og kulturelle plan er vi meget alsidige og har bl.a. haft foredrag, virksomhedsbesøg, børneunderholdning, koncerter, teater, øl-smagning, vinsmagning, natur- og byvandringer, svampe-ture, stort julemarked på tre adresser samt de mere traditionelle fastelavnsfester, Sct. Hans, juletræstænding osv. Alt dette i stort samarbejde med stærke kræfter i foreningens festudvalg. 

Borgerforeningens sammensætning ser lige nu således ud:

Karoline Balleby, Formand

Line Berg, Næstformand

June Lund Lildal, Kasserer

Kristian Sigsgaard Jørgensen

Kurt Hansen

Kristian Høj Søndergaard, Suppleant