top of page
Børnehuset Møllehøj

Børnehuset Møllehøj er et kommunalt dagtilbud, bygget i 1998, som i 2010 blev om– og tilbygget. Det betyder at vi i dag har plads til ca. 80 børn. Disse pladser er pt. fordelt på ml. 55-65 pladser til 3-6 år (børnehave) og 16-19 pladser til 0-3 år (vuggestue).

 

Børnene kommer hovedsageligt fra:

Bruunshåb, Tapdrup, Vinkel, Sdr. Rind, Rindsholm og Arnbjerg. Typisk børn der forventes at blive indskrevet på Møllehøj skolen, ved skolestart.

Vores adresse er Ådalshøjen 2, i Bruunshåb, og nærmeste nabo er Møllehøj skolen, som vi har et tæt samarbejde med. Vores legepladser ”flyder” sammen, og vi bruger hinandens faciliteter når der er, brug for det. Desuden bor vi tæt på, Møllehøj hallen, skoven, åen og heden.

 

Huset er funktions opdelt og børnene er i aldersopdelte basisgrupper.

 

Inde har vi store fællesrum, med legehuse, og ”havehegn” så der er ”rum i rummet”. Vi har tumlesal, med klatrevæg og skumpuder, og en sal hvor vi spiller hockey, fodbold, danser eller hvad vi nu finder på. Vi arbejder med ”åbne døre”, hvilket betyder at børn og voksne kan færdes i hele huset.

 

I sommeren 2015 tog vi en splinter ny naturlegeplads i brug. Her er rutsjebaner til store og små, karusseller, gynger, balancebom, legehuse, ”hestefold”, m.m. Vores legeplads er åben, så ”byens børn” kan boltre sig, efter lukketid. Pas godt på den! 

 

I Børnehuset Møllehøj har forældrene valgt det, forældrebetalte ”kommunale frokostmåltid” til, hvilket betyder at børnene får ”mad hele dagen” (fuldkostordning).  

Vi har valgt at betragte tilberedning og servering af maden, som en pædagogisk aktivitet, dvs. vi laver mad sammen MED børnene. – Børnene er på skift med i køkkenet hvor de bl.a. bager, skyller, skærer og skræller frugt og grønt. Det er også børnene der ”tæller op”, og dækker bord.

 

Mere info kan findes på vores hjemmeside www.bhmoellehoej.viborg.dk eller send en mail til: hnt@viborg.dk.

bottom of page