top of page

Møllehøjhallen

I 1992 tog Bruunshåb-Tapdrup Idrætsforening initiativ til sammen med Møllehøjskolen og  øvrige foreninger i det nye skoledistrikt for Møllehøjskolen, at få igangsat arbejdet med at skaffe en idrætshal til lokalområdet.

Det blev en langstrakt proces, men i 2003 kunne man indvi den nye idrætshal – Møllehøjhallen.

 

Møllehøjhallen er en tip top moderne idrætshal, hvor der kan dyrkes mange forskellige idrætsgrene. Ligeledes findes der cafè og mødelokaler i hallen, endvidere er skolens musiklokale placeret i hallen.

 

Hallen bruges i dagstimerne primært af Møllehøjskolen, hvor der afvikles morgensamling samt idrætstimer m.v.

I vinterhalvåret bruger de 2 idrætsforeninger Bruunshåb-Tapdrup Idrætsforening og Sdr. Rind-Vinkel Idrætsforening de gode rammer til at tilbyde en række idrætsaktiviteter, hvor der bl.a. kan nævnes badminton, gymnastik, håndbold og indefodbold.

 

Desuden anvendes hallen af DBU og DGI til afvikling af en række stævner, kurser m.v.

Hallen bruges endvidere til en række kulturaktiviteter bl.a. musikarrangementer, foredrag samt hop og rul o.s.v.

I hallen finder man ligeledes Cafè Møllen som i vintersæsonen holder åbent når der er aktiviteter i hallen.

I 2018 er Møllehøjhallen blevet udvidet med et nyt ”Forsamlingshus”, som kan lejes til fester, foredrag, generalforsamlinger m.v.

Halinspektøren kan kontaktes på mobil 2567 8700.

Se mere på www.mollehojhallen.dk

bottom of page